Archief Glossary - Makelaars @ Work

Begrippenlijst

Aankooptraject

Een aankooptraject is het volledige traject voor het kopen van een huis. De aankoopmakelaar begeleidt… Lees meer

Afkoopwaarde

Het kapitaal dat je opgebouwd heeft in het beleggingsdeel van je beleggingshypotheek dat je uitgekeerd… Lees meer

Afsluitkosten

Alle kosten die je maakt bij het afsluiten van een hypotheek, zoals een hypotheekakte, afsluitprovisie,… Lees meer

Akte

Een akte is een notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar je mee te… Lees meer

Appartement

Kort gezegd: Een zelfstandige woning in een groot (groter) gebouw zoals een flat. Het gebouw… Lees meer

Asbest

Asbesthoudend materiaal is tot begin jaren negentig toegepast. Vaak gebeurde dit in de vorm van… Lees meer

Bankgarantie

Als een bank een bankgarantie afgeeft garandeert die bank dat zij op verzoek van de… Lees meer

Bedrijfsmakelaar

Een makelaar die specialist is in bedrijfsmatig onroerend goed. Dit kan betrekking hebben op woningen,… Lees meer

Belastingaftrek

Hypotheekrente mag je aftrekken voor de inkomstenbelasting. Ook de kosten voor de hypotheekakte, de taxatie… Lees meer

Bestemmingsplan

Een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt… Lees meer

Bod

Het bedrag dat door een serieuze gegadigde wordt geboden met daarbij behorende eventuele ontbindende voorwaarden,… Lees meer

Boeterente

Een bedrag dat u in rekening wordt gebracht wanneer de hypotheekbedragen niet op tijd worden… Lees meer

Bouwdepot

Het deel van het hypotheekbedrag dat wordt gebruikt om de termijnen voor de bouw of… Lees meer

Bouwkundig rapport

Een bouwkundig rapport wordt door een bouwkundig inspecteur opgesteld nadat hij de woning heeft gekeurd.… Lees meer

Bouwtermijnen

Een nieuwbouwhuis wordt vaak in termijnen betaald. De gedeelten van de koop/aanneemsom die volgens het… Lees meer

Canon

De jaarlijkse heffing over grond die in erfpacht wordt uitgegeven. Lees meer

Courtage

Provisie of loon voor de makelaar bij aan- of verkoop van een huis. Voor het… Lees meer

Echtscheiding

Bij een scheiding wordt een huwelijk beëindigd. Alle juridische banden die de partners hebben worden… Lees meer

Eigendomsbewijs

Een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte. De koper ontvangt een eigendomsbewijs van… Lees meer

Eindinspectie

Een eindinspectie wordt vaak gedaan wanneer de woning wordt opgeleverd. Koper, verkoper en diens makelaars… Lees meer

Erfpacht

Als de grond waar je huis op staat niet van jou is, betaal je canon.… Lees meer

Financieringskosten

Kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van een hypotheek, zoals taxatiekosten, hypotheekaktekosten en kosten… Lees meer

Financieringsvoorbehoud

Vaak wordt er een financieringsvoorbehoud opgenomen in de koopovereenkomst, ook wel genoemd; voorbehoud financiering. Dat… Lees meer

Gemeentelijke lasten

De gemeentelijke lasten kunnen bestaan uit o.a: afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht, onroerende-zaakbelasting (OZB), rioolheffing. Lees meer

Herbouwwaarde

Het bedrag dat nodig is om je woning opnieuw op te bouwen, bijvoorbeeld na brand.… Lees meer

Hypotheekakte

Notariële akte waarin het hypotheekrecht wordt verleend. Alle rechten en plichten van hypotheekgever en hypotheeknemer… Lees meer

Hypotheekgever

Degene die hypotheek verstrekt op een onroerend goed. De hypotheekgever is dus de huiseigenaar. De… Lees meer

Hypotheeknemer

De partij die geld uitleent tegen het verkrijgen van hypothecaire zekerheid, dus met onroerende zaak… Lees meer

Kadaster

Rijksinstelling waar alle onroerende zaken staan geregistreerd met vermelding van de eigenaar en eventuele erfdienstbaarheden… Lees meer

Koopakte

In dit document wordt een koopovereenkomst van een onroerende zaak schriftelijk vastgelegd. Lees meer

Levering

De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op… Lees meer

Leveringsakte

Een notariële akte waarbij de onroerende zaak, in dit geval het huis wordt overgedragen. Lees meer

Maandlast

Het bedrag dat jouw hypotheek je elke maand kost aan rente en aflossing. De bruto-maandlast… Lees meer

Notariskosten

Voor het opstellen en passeren van de akte van levering en de hypotheekakte berekent de… Lees meer

NVM

De NVM is met circa 4000 leden de grootste makelaarsvereniging van Nederland. Ze bestaat al… Lees meer

NWWI

Taxatie-instituten controleren de inhoud van de door de taxateur opgestelde taxatierapporten, ook wel valideren genoemd.… Lees meer

Onder bod zijn

Toezegging van de makelaar van de verkoper aan een gegadigde geen transactie met andere gegadigden… Lees meer

Opleveringsdatum

Een opleveringsdatum is de datum dat de woning wordt opgeleverd. Vaak valt de feitelijke levering… Lees meer

Opstalverzekering

Daarmee is je huis (niet de inboedel) verzekerd tegen brand, storm, blikseminslag en andere rampen.… Lees meer

Opstartkosten

Opstartkosten zijn de kosten die worden gemaakt voor het opstarten van een verkooptraject. Deze omvatten… Lees meer

Ouderdomsclausule

De ouderdomsclausule wordt vaak toegepast bij oudere huizen. Daarmee sluit de verkoper uit dat hij… Lees meer

Overwaarde

Het positieve verschil tussen de restschuld van je lopende hypotheek en de waarde van je… Lees meer

Passeren

De formele handeling waarbij een akte (verkoop huis, hypotheek) door beide partijen en de notaris… Lees meer

Referenties

In de huizenmarkt en door taxateurs wordt vaak het woord referenties gebruikt. Referenties zijn vergelijkbare… Lees meer

Rentevaste periode

De periode die je met de geldverstrekker bent overeengekomen waarin de hypotheekrente ongewijzigd blijft. Normaal… Lees meer

Roerende zaken

Met de roerende zaken worden verschillende zaken bedoeld die roerend zijn (meegenomen kunnen worden), zoals… Lees meer

Stille verkoop

Hiermee wordt bedoeld dat de verkoop van een woning een beetje stil wordt gehouden. Meestal… Lees meer

Taxatie

Het uitbrengen van een waarde-oordeel door een daartoe bevoegd persoon met een bepaald doel (voorbeelden… Lees meer

Transport

Met transport wordt bedoeld het passeren van de transportakte bij de notaris. Anders gezegd; Het… Lees meer

Vraagprijs

Dat is de prijs die iemand voor iets vraagt. Bijvoorbeeld de vraagprijs van een huis.… Lees meer

Vragenlijst

De vragenlijst is een informatielijst die door de verkopers wordt ingevuld. Deel A is ter informatie… Lees meer

Waarborgsom

De aanbetaling aan de koper die in het koopcontract kan zijn opgenomen. Het bedrag komt… Lees meer

WOZ-waarde

De gemeente stelt de fiscale waarde van je woning vast. Deze waarde wordt bepaald conform… Lees meer

Zoekopdracht

Een opdracht tot begeleiding bij het zoeken en kopen van een huis waarvoor de makelaar… Lees meer

Zoekprofiel

Als woningzoeker ken je misschien het begrip zoekprofiel wel. Dat is een profiel of wensenlijst… Lees meer

wat kunnen wij voor je doen?

Wij zijn altijd bereikbaar. Telefonisch en per e-mail. Ons kantoor is, dankzij haar centrale ligging in hartje Haarlem, ook goed te bereiken. Met de fiets, auto of het openbaar vervoer. Wij komen ook graag naar jou: wel zo makkelijk.

Meer informatie opvragen of een afspraak maken? Bel of mail:

023 - 55 30 999 info@makelaarsatwork.nl
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×